Organisatie

Alle lokale stichtingen werken voornamelijk met vrijwilligers, volgens dezelfde Leergeldformule en zijn allemaal gelijk georganiseerd. Het lokale bestuur leidt de Leergeld-stichting en zorgt voor lokale fondsenwerving en PR. Een coördinator heeft de dagelijkse leiding en coördineert de werkzaamheden van de intermediairs. De intermediairs bezoeken de gezinnen, kennen de bestaande voorzieningen en begeleiden de gezinnen bij de hulpvraag.

Coördinator
Chantal Alkoutobi-Konhuurne

Bestuur
Wim Briggeman, voorzitter
Marcel Diepenmaat, secretaris
Harry Naber, penningmeester
Ineke Kors-Uiterwijk, bestuurslid
Vincent Heutinck, bestuurslid